Datganiad fideo'r Cadeirydd i'r cyhoedd - trawsgrifiad Cymraeg


علمًا بأنك هيذر هاليت في Cadeirydd Ymchwiliad Covid-19 y DU. Cafodd yr ymchwiliad ei sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i'r pandemig Covid19، ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol

mae'r prif weinidog yn awr wedi gosod y cylch gorchwyl terfynol ar gyfer ويلياد أون فيل Cadeirydd yr Ymchwiliad، bydd gennyf ddisgresiwn i archwilio materion yn llawer mwy manwl.

Un o fy nhasgau cyntaf fel Cadeirydd oedd cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cylch gorchwyl arfaethedig. Teithiodd fy nhîm a minnau o gwmpas y DU i gyfarfod ag aelodau o deuluoedd mewn profedigaeth a grwpiau amrywiol - buddiant ac fe wnaethom gynnal ymgynghoriad ar-lein. Yn gyfan gwbl fe wnaethom dderbyn dros 20،000 o ymatebion. روين ديولتشغار أنا باوب أ جيفرانود أ أ أ م أوندود أنا ونود في أرغيميليون أنا بريف وينيدوغ. 

روين فالش أنا ألحم بود سيمنت أو آر رييني ويدي كايل أو دربين. 

Yn ystod yr ymgynghoriad gwnes i 7 addewid i'r teuluoedd mewn profedigaeth ac yn awr rwy'n eu gwneud i chi. 

  1. Bydd pobl sydd wedi dioddef yn ystod y pandemig wrth galon gwaith yr Ymchwiliad. روين جويبود بود لاور ين تيملو إيتش بود ويدي كال إيش أنويبددو إيه سي ناد أويس نيب ويدي بود ين غوراندو. ماي فاي نهوم أ ميناو ين غوراندو أرنوك أ بيدون ين دال أنا Wrando.
  1. Bydd yr Ymchwiliad yn gadarn annibynnol. ني فيداف ين غودف أونريهيو يمدريتش أنا جمروين سنة يمشويلياد ، أنا دانسيليو إي يونيون ديب نعي أنيبينياث. Os bydaf yn cyfarfod ag unrhyw ymdrech o'r fath، bydaf yn gwneud fy marn yn hysbys mewn gwrandawiad cyhoeddus. 
  1. Byddaf yn gwneud popeth yn fy mhŵer i gynnal Ymchwiliad teg، cytbwys a thwyadl. 
  1. Byddaf yn cyflwyno fy argymhellion cyn gynted ag y gallaf trwy gynhyrchu adroddiadau المؤقت. Yn y ffordd honno، os cânt eu mabwysiadu، rwy'n gobeithio lleihau neu atal y dioddefaint a chaledi mewn unrhyw bandemig yn y dyfodol.
  1. Bydd yr Ymchwiliad hwn nid yn Llundain yn unig. Bydd tîm yr Ymchwiliad a minnau yn teithio o gwmpas y DU i sicrhau ein bod yn clywed oddi wrth gymaint o bobl â phosibl. روين إيثريادول أو يمويبدول فود بروفياداو وين واهانول ميوان راناو جواهانول أور دو.
  1. بيد يار يمشويلياد ين كال ei gynnal yn agored. Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau rheolaidd ar ein gwefan fel bod pawb yn Gallu gwybod pa gynnydd rydym wedi'i wneud. 
  1. Yn Olaf، bydd yr Ymchwiliad yn cael ei gynnal yn effeithlon ac mor gyflym ag y gallwn ei wneud. 

ماير يمشويلياد وين جالو ديشرو إي وايث أو ديفريف ين أور. Er mwyn rhoi syniad i chi o'r gwaith rydym yn ei wneud yn barod، mae aelodau o'r tîm yn cymryd rhan ar hyn o bryd mewn dadansoddi'r materion i'w hymchwilio، cynllunio casaethlu'r dystion pha gyngor arbenigol fydd yn ofynnol. Rydym hefyd yn comisiynu ymchwil ac yn cynllunio'r prosiect gwrando yr Hydref hwn er mwyn i'r rheini a gafodd eu heffeithio gan y pandemig allu rhannu eu profiadau or Ymchwiliad.

ماي جينيم داسغ إنفاور أ باي دي هين سيمريد آمر أنا جاسغلو أ دادانسودي أر ميلود أو دوغفيناو إي باي دي ديون يان جوفين أمدانينت أوند ريديم ين جوبيثيو سيشوين جورانداوي أداو سيهويدوس واي ديستولايثي. ymlaen llaw . Gallwch fod yn sicr y bydd tîm cyfan yr Ymchwiliad yn gweithio'n eithriadol o galed i ateb amserlen uchelgeisiol. 

ديولش.