Zamówienia (Moduł 5) – Przesłuchania Wstępne


Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:45 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tymczasowy zarys zakresu modułu 5
  • Zbieranie dowodów
  • Ujawnianie uczestnikom głównym
  • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie
  • Przyszłe terminy rozpraw

14:00

Zgłoszenia od głównych uczestników

Należy pamiętać, że terminy są tymczasowe i mogą ulec zmianie.