Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2) – przesłuchanie wstępne, dzień 3 – 06.06.2023 r.

  • Opublikowany: 30 maja 2023 r
  • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:45 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

  • Paneliści
  • Aktualizacja wniosków dotyczących zasady 9
  • Ujawnianie uczestnikom głównym
  • Procedura proponowania dowodów i proces poprzedzający Regułę 10
  • Spis spraw i tymczasowa lista świadków
  • Biegli świadkowie
  • Każda historia ma znaczenie, upamiętnienie i filmy o wpływie

00:00

Zgłoszenia od głównych uczestników