Eskalacja badań nad opieką


Zapytało brytyjskie zapytanie dotyczące Covid-19 Badania IFF, niezależnej organizacji badawczej, do przeprowadzenia ankiety na temat eskalacji opieki w czasie pandemii. W ankiecie zapytani zostaną pracownicy służby zdrowia o ich doświadczenia w podejmowaniu (lub obserwowaniu, jak inne osoby podejmują) decyzje dotyczące eskalacji opieki. Wyniki badania zostaną przedstawione jako dowód podczas przesłuchań w ramach Dochodzenia. 

Zrozumienie wpływu pandemii na pacjentów i personel medyczny jest ważną częścią celu Dochodzenia. Obecnie istnieje luka w dowodach na temat tego, czy na decyzje o skierowaniu pacjentów na wyższy poziom opieki wpływała potrzeba zachowania ograniczonych zasobów, a nie decyzje podejmowane wyłącznie w oparciu o potrzeby kliniczne. W dochodzeniu zapoznano się już wcześniej ze sprzecznymi dowodami na temat zakresu, w jakim pandemia mogła wpłynąć na eskalację decyzji dotyczących opieki.

Więcej informacji na temat ankiety można znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami: www.iffresearch.com/UKCOVID-19INQUIRY-FAQ 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące badania, skontaktuj się z Katie Phillips z IFF Research nt 

0808 175 6984 lub e-mail (covid-inquiry@IFFresearch.com). Aby bezpośrednio skontaktować się z brytyjskim zapytaniem dotyczącym Covid-19, wyślij e-mail contact@covid19.public-inquiry.uk