INQ000472398 – Raport eksperta przygotowany dla Modułu 2C przez profesorów Karla O'Connora i Anne Marie Gray zatytułowany Moduł 2C: Podstawowe podejmowanie decyzji i zarządzanie polityczne w Wielkiej Brytanii – Irlandia Północna, z dnia 20.04.2024

  • Opublikowany: 13 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

Raport ekspercki przygotowany dla modułu 2C przez profesorów Karla O'Connora i Anne Marie Gray zatytułowany Moduł 2C: Podstawowe podejmowanie decyzji i zarządzanie polityczne w Wielkiej Brytanii – Irlandia Północna, z dnia 20.04.2024

Pobierz ten dokument