INQ000286275 – Protokół spotkania Biura Wykonawczego dotyczący wezwania CMO omawiającego interwencje, podwojenie wskaźnika, przebywanie 10 dni poza NHS jest przytłaczające i spodziewana jest znaczna liczba zgonów, jeśli nie zostanie podjęta żadna decyzja, z dnia 11.10.2020

  • Opublikowany: 15 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

Protokół z posiedzenia Biura Wykonawczego dotyczący wezwania CMO omawiającego interwencje, podwojenie stawki, przebywanie 10 dni poza NHS jest przytłaczający i spodziewana jest znaczna liczba zgonów, jeśli nie zostanie podjęta żadna decyzja, z dnia 11 października 2020 r.

Pobierz ten dokument