INQ000273842_0113 – Wyciąg z załącznika do zeznań świadka profesora Kamlesha Khuntiego (przewodniczącego naukowej grupy doradczej ds. podgrupy etnicznej ds. sytuacji nadzwyczajnych) z dnia 12 czerwca 2023 r.

  • Opublikowany: 11 października 2023
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2

Wyciąg z załącznika do zeznań świadka profesora Kamlesha Khuntiego (przewodniczącego naukowej grupy doradczej ds. podgrupy etnicznej ds. sytuacji nadzwyczajnych) z dnia 12 czerwca 2023 r.

Pobierz ten dokument