INQ000090046_0001-0002- Dokument zatytułowany „Grupy nieproporcjonalnie dotknięte” zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Operacyjnego ds. COVID-19 (COVID-O) (ministerialnego), które odbyło się w dniu 24.09.2020 r.

  • Opublikowany: 8 listopada 2023
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2

Wyciąg z artykułu zatytułowanego „Grupy dotknięte nieproporcjonalnie” zaprezentowanego na posiedzeniu Komitetu Operacyjnego ds. COVID-19 (COVID-O) (ministerialnego), które odbyło się w dniu 24 września 2020 r.

Pobierz ten dokument