ਅੱਪਡੇਟ: ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 8 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਸੁਣਵਾਈ, ਮੋਡਿਊਲ 1

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 10:00 ਵਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੀਥਰ ਹੈਲੇਟ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਿਊਲ 1 ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਚੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੇਗੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ, 121 ਵੈਸਟਬੋਰਨ ਟੈਰੇਸ, ਲੰਡਨ, ਡਬਲਯੂ2 6BU. ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ.

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼