ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਸੋਮਵਾਰ
17 ਜੁਲਾਈ 23
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਕੇਟ ਬੈੱਲ (ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
  • ਗੈਰੀ ਮਰਫੀ (ਆਇਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
    ਯੂਨੀਅਨਾਂ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਫਿਲਿਪ ਬੈਨਫੀਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰ)
  • ਡਾ ਜੈਨੀਫਰ ਡਿਕਸਨ (ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਡਾ.
  • ਮਾਈਕਲ ਐਡਮਸਨ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ