ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 4 – 16/06/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 9 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਮੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਲੇਰ ਬੰਬਰਾ (ਮਾਹਿਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਕੈਥਰੀਨ ਹੈਮੰਡ (ਸਿਵਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।