ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 13 - 03/07/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਸਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਥਰਟਨ (2014 ਤੋਂ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)
  • ਡਾ. ਐਂਡਰਿਊ ਗੁਡਾਲ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ NHS ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।