ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 8 - 12/10/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29 ਅਗਸਤ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਡਾ ਸਟੂਅਰਟ ਵੇਨਰਾਈਟ
  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਮੇਡਲੇ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਟ ਕੀਲਿੰਗ