ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 5 – 19/06/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

  • ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2010-2016)
  • ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਰਮਾਲਡ (DHSC ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਕਲਾਰਾ ਸਵਿਨਸਨ (DHSC ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PIPP) ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।