ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 12 ਜੂਨ 2023


ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ('ਕੂਕੀਜ਼' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ:

  • ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
  • ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
  • ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ 'ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ' ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਕੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੂਕੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ.

ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੈਨਲ.

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਮਕਸਦ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ
AWSALB ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਬੈਲੇਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਕਲੱਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤਾ
AWSALBCORS ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਬੈਲੇਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਕਲੱਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤਾ
ਕੂਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਵਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮ ਮਕਸਦ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ
aws-waf-ਟੋਕਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰਵਾਲ ਇਸ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 72 ਘੰਟੇ
AWSALBCORS ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। UX ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਅਗਿਆਤ ਹੈ।

ਨਾਮ ਮਕਸਦ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ
_ਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2 ਸਾਲ
_ga_2V0236MQZZ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ
_hjSessionUser_* Hotjar ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਉਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Hotjar ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। 1 ਸਾਲ
_hjFirstSeen Hotjar ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Hotjar ਨੇ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 30 ਮਿੰਟ
_hjIncludedInSessionSample_3187026 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਡੇਟਾ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਹਰ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੂਲੀਅਨ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ। 2 ਮਿੰਟ
_hj ਸੈਸ਼ਨ_* Hotjar ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਉਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Hotjar ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। 30 ਮਿੰਟ
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੱਚਾ/ਗਲਤ ਫਲੈਗ ਹੈ। 30 ਮਿੰਟ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮ ਮਕਸਦ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ
_fbp ਸਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। 3 ਮਹੀਨੇ
_scid_r ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ
_scid ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ SnapChat ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ
sc_at ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ
_gcl_au ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। 3 ਮਹੀਨੇ
muc_ads ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 399 ਦਿਨ
ਮਹਿਮਾਨ_ਆਈਡੀ_ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕੂਕੀ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ
guest_id_ads ਇਹ ਕੂਕੀ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ
personalization_id ਇਹ ਕੂਕੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਲਈ X 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਡ-ਆਨ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਅਭਿਆਸ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).