પૂછપરછ અપડેટ: નવી તપાસની જાહેરાત કરી

  • પ્રકાશિત: 30 મે 2023
  • વિષયો: મોડ્યુલ્સ

આજે, યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીના અધ્યક્ષ, બેરોનેસ હેલેટે 2023માં વધુ ત્રણ તપાસ શરૂ કરવાની યોજના નક્કી કરી છે અને પુષ્ટિ કરી છે કે તેણી 2026ના ઉનાળા સુધીમાં જાહેર સુનાવણી પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

ગયા વર્ષે, મેં વચન આપ્યું હતું કે આખું યુકે શક્ય તેટલી ઝડપથી રોગચાળામાંથી ઉપયોગી પાઠ શીખી શકે તેની ખાતરી કરવા માટે હું સખત મહેનત કરીશ.

આજે હું અમારી તપાસ અને પૂછપરછની સુનાવણી માટે સંભવિત અંતિમ બિંદુ વિશે વધુ સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરું છું.

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીના અધ્યક્ષ, બેરોનેસ હેલેટ

પૂછપરછને વિવિધ તપાસમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે, જે રોગચાળા અને તેની અસર માટે યુકેની તૈયારી અને પ્રતિભાવના વિવિધ ભાગોની તપાસ કરશે. અત્યાર સુધી, ઇન્કવાયરીએ ત્રણ તપાસ ખોલી છે: યુકેની રોગચાળાની સજ્જતા અને સ્થિતિસ્થાપકતા (મોડ્યુલ 1); યુ.કે.માં મુખ્ય રાજકીય અને વહીવટી નિર્ણય લેવો અને વહીવટીતંત્ર (મોડ્યુલ્સ 2, 2A, 2B અને 2C); અને આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓ પર રોગચાળાની અસર (મોડ્યુલ 3).

તપાસ 13 જૂન 2023ના રોજ જાહેર સુનાવણીમાં મોડ્યુલ 1 માટે પુરાવાઓની સુનાવણી શરૂ કરશે. ઑક્ટોબર 2023માં મોડ્યુલ 2 (સમગ્ર યુકેમાં નિર્ણય લેવા) માટે જાહેર સુનાવણી શરૂ થશે. આ પછી જાન્યુઆરી 2024માં મોડ્યુલ 2A (સ્કોટલેન્ડમાં નિર્ણય લેવો), ફેબ્રુઆરી 2024માં મોડ્યુલ 2B (વેલ્સમાં નિર્ણય લેવો) અને એપ્રિલ 2024માં મોડ્યુલ 2C (ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં નિર્ણય લેવો) માટે જાહેર સુનાવણી થશે. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. મોડ્યુલ 3 સુનાવણી પાનખર 2024 માં શરૂ થશે. 

2023 માં, તપાસ ત્રણ નવી તપાસ પણ ખોલશે: 

  • મોડ્યુલ 4 5 જૂને ખુલશે અને સમગ્ર યુકેમાં રસીઓ, ઉપચાર અને એન્ટિ-વાયરલ સારવારની તપાસ કરશે. ઈન્કવાયરી 2024ના ઉનાળામાં આ તપાસ માટે પુરાવા સાંભળવાની યોજના ધરાવે છે. મોડ્યુલ 4 માટેનો અવકાશ ઈન્કવાયરી વેબસાઈટ પર 5 જૂને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે અને કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશન વિન્ડો 5 જૂનથી 30 જૂન 2023 સુધી ખુલ્લી રહેશે. 
  • મોડ્યુલ 5 સમગ્ર યુકેમાં સરકારી પ્રાપ્તિની તપાસ કરશે. તપાસ ઑક્ટોબર 2023માં આ તપાસ શરૂ કરશે, જેમાં પુરાવાની સુનાવણી 2025ની શરૂઆતમાં સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. મુખ્ય સહભાગી અરજી વિન્ડો 24 ઓક્ટોબર 2023 થી 17 નવેમ્બર 2023 સુધી ખુલ્લી રહેશે.
  • મોડ્યુલ 6, સમગ્ર યુકેમાં સંભાળ ક્ષેત્રની તપાસ કરતું, ડિસેમ્બરમાં ખુલશે. કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશન વિન્ડો 12 ડિસેમ્બર 2023 થી 19 જાન્યુઆરી 2024 સુધી ખુલ્લી રહેશે. જાહેર સુનાવણી વસંત 2025 માં શરૂ થશે. 

તપાસના અવકાશ સહિત દરેક તપાસ માટેની વધુ વિગતો અને કોર પાર્ટિસિપન્ટ બનવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તેની વિગતો તે ખુલશે ત્યારે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. 

તપાસની ભલામણો સમયસર થાય તેની ખાતરી કરવા અધ્યક્ષે નિયમિત અહેવાલો પ્રકાશિત કરવાનું વચન આપ્યું છે. તેણી 2024 દરમિયાન મોડ્યુલ 1 (તૈયારી અને સ્થિતિસ્થાપકતા) અને મોડ્યુલ 2 (મુખ્ય નિર્ણય લેવા) માટે અહેવાલો પ્રકાશિત કરવાની આશા રાખે છે. 

તપાસ આગામી 12 મહિનાની તપાસની 2024ની શરૂઆતમાં જાહેરાત કરશે. તપાસ જે વિષયોની તપાસ કરશે તેની સંપૂર્ણ યાદી અમારા સંદર્ભ શરતો. 

ભવિષ્યમાં તપાસ થશે કવર પરીક્ષણ અને ટ્રેસિંગ, શિક્ષણ, બાળકો અને યુવાન વ્યક્તિઓ, વ્યવસાય, નોકરીઓ અને સ્વ-રોજગાર માટે નાણાકીય સહાય દ્વારા સરકારી હસ્તક્ષેપ, જાહેર સેવાઓ અને સ્વૈચ્છિક/સમુદાયિક ક્ષેત્રનું વધારાનું ભંડોળ, નબળા લોકો માટે લાભો અને સમર્થન. પૂછપરછના અંતિમ મોડ્યુલ ખાસ કરીને જાહેર સેવાઓના સંદર્ભમાં - મુખ્ય કામદારો સહિત - અને વ્યવસાયોના સંદર્ભમાં અસર અને અસમાનતાઓની તપાસ કરશે. પૂછપરછ યુકે-વ્યાપી છે અને તેના સમગ્ર કાર્ય દરમિયાન વિતરીત અને યુકે સરકાર બંનેના પ્રતિભાવોની તપાસ કરશે. 

તપાસનું લક્ષ્ય 2026ના ઉનાળા સુધીમાં જાહેર સુનાવણી પૂર્ણ કરવાનું છે.