અપડેટ: પૂછપરછ તેની પ્રથમ જાહેર સુનાવણી માટે સાક્ષી સમયપત્રક પ્રકાશિત કરે છે

  • પ્રકાશિત: 8 જૂન 2023
  • વિષયો: સુનાવણી, મોડ્યુલ 1

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી મંગળવાર 13 જૂન 2023 ના રોજ 10:00 વાગ્યે યુકેની તૈયારી અને રોગચાળા માટે સ્થિતિસ્થાપકતા અંગેની તેની પ્રથમ તપાસ માટે પુરાવાઓની સુનાવણી શરૂ કરશે.

આ જાહેર સુનાવણી ત્યારે થાય છે જ્યારે અધ્યક્ષ, બેરોનેસ હીથર હેલેટ, ઔપચારિક રીતે પુરાવા સાંભળવાનું શરૂ કરે છે. મોડ્યુલ 1 માટે છ અઠવાડિયાની સુનાવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે ગુરુવાર 20 જુલાઈ સુધી ચાલશે.

સુનાવણી અધ્યક્ષના નિવેદન સાથે શરૂ થશે, ત્યારબાદ રોગચાળાની અસર દર્શાવતી એક ટૂંકી ફિલ્મ આવશે, જેમાં સમગ્ર યુકેના લોકો દર્શાવશે, તેમના નુકસાનના અનુભવો શેર કરશે.

રોગચાળા દરમિયાન સૌથી વધુ સહન કરનારા કેટલાક લોકોનો અવાજ ફિલ્મ દ્વારા સાંભળવામાં આવશે. કેટલાક લોકોને ફિલ્મ જોવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.

આ પછી કોર પાર્ટિસિપન્ટ્સ તરફથી પ્રથમ તપાસમાં નિવેદનો લેવાશે. તપાસ પછી સાક્ષીઓની જુબાની સાંભળશે.

સાક્ષીઓ માટે સમયપત્રક સુનાવણીના પ્રથમ સપ્તાહ માટે હવે ઉપલબ્ધ છે.

સુનાવણી લોકો માટે ખુલ્લી છે અને પૂછપરછના સુનાવણી કેન્દ્રમાં યોજવામાં આવશે, ડોરલેન્ડ હાઉસ, 121 વેસ્ટબોર્ન ટેરેસ, લંડન, W2 6BU. સુનાવણી કેન્દ્ર પર બેઠક મર્યાદિત છે અને તે પહેલા આવો પહેલા સેવાના ધોરણે આરક્ષિત કરવામાં આવશે.

સુનાવણી અમારા પર જોવા માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે યુટ્યુબ ચેનલ, ત્રણ મિનિટના વિલંબને આધિન.

તપાસ કામકાજના દિવસના અંતે સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પ્રકાશિત કરશે.

સંબંધિત દસ્તાવેજો