સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 18 – 11/07/2023

  • પ્રકાશિત: 6 જુલાઇ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • બેરોનેસ ફોસ્ટર (ઉત્તરી આયર્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ પ્રથમ પ્રધાન 2020-2021)

2:00 પીએમ (pm)

  • રિચાર્ડ પેંગેલી (આરોગ્ય વિભાગના ભૂતપૂર્વ કાયમી સચિવ, ઉત્તરી આયર્લૅન્ડ 2014-2022)

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.