કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 25 – 27/11/2023

  • પ્રકાશિત: 29 ઓગસ્ટ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

  • સાદિક ખાન (લંડનના મેયર)
  • એન્ડી બર્નહામ (ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના મેયર)

2:00 પીએમ (pm)

સ્ટીવ રોધરમ (લિવરપૂલ સિટી રિજનના મેયર)