કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 12 – 19/10/2023

  • પ્રકાશિત: 29 ઓગસ્ટ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • પ્રોફેસર કેથરિન નોક્સ (ઇમારતો માટે એન્વાયર્નમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગના પ્રોફેસર)
  • પ્રોફેસર જ્હોન એડમન્ડ્સ (રોગશાસ્ત્ર અને વસ્તી આરોગ્યના પ્રોફેસર)

2:00 પીએમ (pm)

  • પ્રોફેસર કાર્લ હેનેગન (સેન્ટર ફોર એવિડન્સ-બેઝ્ડ મેડિસિનના ડિરેક્ટર)