મોડ્યુલ 1 જાહેર સુનાવણીનું સમયપત્રક


અઠવાડિયું 1

12 જૂન 2023

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.

તારીખ સોમવાર 12 જૂન મંગળવાર 13 જૂન બુધવાર 14 જૂન ગુરુવાર 15 જૂન શુક્રવાર 16 જૂન
પ્રારંભ સમય 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
સવાર બિન-બેઠક દિવસ પ્રારંભિક નિવેદનો
પૂછપરછ માટે સલાહકાર
મુખ્ય સહભાગીઓ
પ્રારંભિક નિવેદનો
મુખ્ય સહભાગીઓ
પ્રો. ડેવિડ હેમેન (નિષ્ણાત) પ્રો. સર માઈકલ માર્મોટ અને પ્રો. ક્લેર બાંબ્રા (નિષ્ણાતો)
બપોર બિન-બેઠક દિવસ પ્રારંભિક નિવેદનો
મુખ્ય સહભાગીઓ
પ્રો. જીમી વ્હિટવર્થ અને ડૉ. ચાર્લોટ હેમર (નિષ્ણાતો) બ્રુસ માન અને પ્રો. ડેવિડ એલેક્ઝાન્ડર (નિષ્ણાતો) કેથરિન હેમન્ડ (કેબિનેટ ઓફિસમાં નાગરિક આકસ્મિક સચિવાલયના ભૂતપૂર્વ નિયામક)

અઠવાડિયું 2

19 જૂન 2023

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.

તારીખ સોમવાર 19 જૂન મંગળવાર 20 જૂન બુધવાર 21 જૂન ગુરુવાર 22 જૂન શુક્રવાર 23 જૂન
પ્રારંભ સમય 11:00 am 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
સવાર ડેવિડ કેમેરોન (ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન 2010-2016)
સર ક્રિસ વર્માલ્ડ (DHSC ના કાયમી સચિવ)
ઓલિવર લેટવિન (2010 અને 2016 વચ્ચે સરકારની નીતિ માટેના ભૂતપૂર્વ પ્રધાન અને 2014 અને 2016 વચ્ચે ડચી ઑફ લેન્કેસ્ટરના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર)
જ્યોર્જ ઓસ્બોર્ન (ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર 2010-2016)
સર માર્ક વોલપોર્ટ (2003-2013 થી વેલકમ ટ્રસ્ટના ડિરેક્ટર. સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક
સલાહકાર (GCSA)
એપ્રિલ 2013 થી સપ્ટેમ્બર 2017)
ઓલિવર ડાઉડેન (વર્તમાન ડેપ્યુટી પીએમ અને કેબિનેટ ઓફિસ 2018-2019 માટે ભૂતપૂર્વ સંસદીય સચિવ અને કેબિનેટ મંત્રી 2019-2020)
રોજર હરગ્રીવ્સ (COBR યુનિટના વર્તમાન ડિરેક્ટર)
સર ક્રિસ વ્હીટી
(2019 થી વર્તમાન CMO)
બિન-બેઠક દિવસ
બપોર ક્લેરા સ્વિન્સન (DHSC માં ડાયરેક્ટર જનરલ અને રોગચાળાના ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના અધ્યક્ષ
તૈયારી કાર્યક્રમ (PIPP) બોર્ડ)
ડેમ સેલી ડેવિસ (ભૂતપૂર્વ CMO 2010-2019) જેરેમી હન્ટ એમપી (રાજ્યના ભૂતપૂર્વ સેકન્ડ ફોર હેલ્થ 2012-2018 અને વર્તમાન ચાન્સેલર) સર પેટ્રિક વેલેન્સ (ભૂતપૂર્વ CSA એપ્રિલ 2018 થી માર્ચ 2023)
ડો. જીમ મેકમેનામીન (ભૂતપૂર્વ વચગાળાના ક્લિનિકલ ડિરેક્ટર અને હેલ્થ પ્રોટેક્શન સ્કોટલેન્ડની અંદર રેસ્પિરેટરી વાઈરલ ટીમ માટે વ્યૂહાત્મક લીડ અને હવે પબ્લિક હેલ્થ સ્કોટલેન્ડ ખાતે ઈન્ફેક્શન સર્વિસના વડા)
બિન-બેઠક દિવસ

અઠવાડિયું 3

26 જૂન 2023

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.

સોમવાર 26 જૂન મંગળવાર 27 જૂન બુધવાર 28 જૂન ગુરુવાર 29 જૂન શુક્રવાર 30 જૂન
પ્રારંભ સમય 10:30 am 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
સવાર એમ્મા રીડ (DHSC ખાતે ઇમરજન્સી તૈયારી અને આરોગ્ય સુરક્ષાના નિયામક)
રોઝમેરી ગેલાઘર MBE (રોયલ કોલેજ ઓફ નર્સિંગ ખાતે પ્રોફેશનલ લીડ ઈન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ)
મેટ હેનકોક એમપી (ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી 2018-2021) ગિલિયન રસેલ (સ્કોટિશ સરકાર 2015-2020 માં સલામત સમુદાયો માટેના ડિરેક્ટર અને આરોગ્ય કાર્યબળના વર્તમાન નિયામક)
કેરોલિન લેમ્બ
(NHS સ્કોટલેન્ડના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ અને ડાયરેક્ટર જનરલ હેલ્થ એન્ડ સોશિયલ કેર)
સર જેરેમી ફરાર દૂરસ્થ હાજરી (વેલકમ ટ્રસ્ટ 2013-2023ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર અને WHO માટે વર્તમાન CSA)
નિકોલા સ્ટર્જન
(ભૂતપૂર્વ એફએમ સ્કોટલેન્ડ 2014-2023 અને ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી એફએમ સ્કોટલેન્ડ 2007-2014)
બિન-બેઠક દિવસ
બપોર ડેમ જેની હેરીસ (UKHSA ના મુખ્ય કાર્યકારી અને ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી CMO 2019-2021) ડંકન સેલ્બી દૂરસ્થ હાજરી (પબ્લિક હેલ્થ ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ 2013-2020) જીએન ફ્રીમેન દૂરસ્થ હાજરી (સ્વાસ્થ્ય અને રમતગમત માટે ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ સચિવ – સ્કોટિશ સરકાર 2018-2021) જ્હોન સ્વિની (ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી એફએમ સ્કોટલેન્ડ 2014-2023)
કેથરિન ફ્રાન્સિસ (DLUHC માં સ્થાનિક સરકાર, સ્થિતિસ્થાપકતા અને સમુદાયો માટેના મહાનિર્દેશક)
બિન-બેઠક દિવસ

અઠવાડિયું 4

3 જુલાઈ 2023

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.

સોમવાર 3 જુલાઈ મંગળવાર 4 જુલાઈ બુધવાર 5 જુલાઈ ગુરુવાર 6 જુલાઈ શુક્રવાર 7 જુલાઈ
પ્રારંભ સમય બપોરે 2:00 કલાકે 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
સવાર બેઠા નથી ડૉ. એન્ડ્રુ ગુડૉલ (વેલ્શ સરકારના વર્તમાન કાયમી સચિવ અને આરોગ્ય અને સામાજિક સેવાઓ માટેના ભૂતપૂર્વ મહાનિર્દેશક અને 2014 થી NHS વેલ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
ડૉ. ક્વેન્ટિન સેન્ડિફર
(પબ્લિક હેલ્થ વેલ્સ ખાતે રોગચાળા અને આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય પર સલાહકાર)
વોન ગેથિંગ (ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય અને સામાજિક સેવાઓ વેલ્શ સરકાર 2016-2021 પ્રધાન અને ભૂતપૂર્વ નાયબ આરોગ્ય પ્રધાન 2014-2016)
ડૉ. કેથરિન કેલ્ડરવુડ દૂરસ્થ હાજરી (સ્કોટલેન્ડ 2015-2020 માટે ભૂતપૂર્વ ચીફ મેડિકલ ઓફિસર)
પ્રો. જિમ મેકમેનસ
  (જાહેર આરોગ્યના નિયામક મંડળના પ્રમુખ)
કેવિન ફેન્ટન (યુકે ફેકલ્ટી ઓફ પબ્લિક હેલ્થના પ્રમુખ)
ડૉ. ડેનિસ મેકમોહન (ઉત્તરી આયર્લેન્ડના કાર્યકારી કચેરીના કાયમી સચિવ)
રેગ કિલપેટ્રિક (સ્થાનિક સરકાર વિભાગ 2011-2020 ના ડિરેક્ટર અને હવે વેલ્શ સરકારમાં કોવિડ રિકવરી અને સ્થાનિક સરકારના ડિરેક્ટર જનરલ)
બિન-બેઠક દિવસ
બપોર સર ફ્રેન્ક આથર્ટન (2014 થી વેલ્સ માટે વર્તમાન CMO)
ડૉ. એન્ડ્રુ ગુડૉલ (વેલ્શ સરકારના વર્તમાન કાયમી સચિવ અને આરોગ્ય અને સામાજિક સેવાઓ માટેના ભૂતપૂર્વ મહાનિર્દેશક અને 2014 થી NHS વેલ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
માર્ક ડ્રેકફોર્ડ (2018 થી વેલ્સના પ્રથમ પ્રધાન) પ્રો. માર્ક વૂલહાઉસ (યુનિવર્સિટી ઓફ એડિનબર્ગમાં ચેપી રોગ રોગચાળાના પ્રોફેસર) રોબિન સ્વાન (2020-2022 વચ્ચે ઉત્તરી આયર્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન) બિન-બેઠક દિવસ

અઠવાડિયું 5

10 જુલાઈ 2023

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.

સોમવાર 10 જુલાઈ મંગળવાર 11 જુલાઈ બુધવાર 12 જુલાઈ ગુરુવાર 13 જુલાઈ શુક્રવાર 14 જુલાઈ
પ્રારંભ સમય 10:30 am 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
સવાર ડૉ. ક્લાસ કિર્ચેલ (નિષ્ણાત) બેરોનેસ ફોસ્ટર (ઉત્તરી આયર્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ પ્રથમ પ્રધાન 2020-2021) મિશેલ ઓ'નીલ (2020-2022 વચ્ચે ઉત્તરી આયર્લૅન્ડના ભૂતપૂર્વ નાયબ પ્રથમ પ્રધાન અને ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન 2016-2017) માર્કસ બેલ (સરકારી સમાનતા હબના ડિરેક્ટર)
મેલાની ફીલ્ડ (સમાનતા અને માનવ અધિકાર આયોગના મુખ્ય વ્યૂહરચના અને નીતિ અધિકારી)
નિગેલ એડવર્ડ્સ (નફિલ્ડ ટ્રસ્ટના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
ડો. રિચાર્ડ હોર્ટન (લેન્સેટના મુખ્ય સંપાદક, એક મેડિકલ જર્નલ અને લેખક)
બિન-બેઠક દિવસ
બપોર પ્રો. સર માઈકલ મેકબ્રાઈડ (2006 થી ઉત્તરી આયર્લેન્ડ માટે મુખ્ય તબીબી અધિકારી) રિચાર્ડ પેંગેલી (આરોગ્ય વિભાગના ભૂતપૂર્વ કાયમી સચિવ, ઉત્તરી આયર્લૅન્ડ 2014-2022) માર્ક લોયડ (LGA ના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ), ક્રિસ લેવેલીન (WLGA ના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ) અને એલિસન એલન (નીલગાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
એડન ડોસન (પબ્લિક હેલ્થ એજન્સી નોર્ધન આયર્લેન્ડના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
માઈકલ ગોવ (લેન્કેસ્ટર 2019-2021ના ડચીના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર અને DEFRA સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ 2017-2019) બિન-બેઠક દિવસ

અઠવાડિયું 6

17 જુલાઈ 2023

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.

  સોમવાર 17 જુલાઈ મંગળવાર 18 જુલાઈ બુધવાર 19 જુલાઈ ગુરુવાર 20 જુલાઈ શુક્રવાર 21 જુલાઈ
પ્રારંભ સમય 10:30 am 10:00 AM 10:00 AM
સવાર કેટ બેલ (ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસના આસીસ્ટન્ટ જનરલ સેક્રેટરી)
ગેરી મર્ફી (આયરિશ કોંગ્રેસ ઓફ ટ્રેડના આસિસ્ટન્ટ જનરલ સેક્રેટરી
સંઘો)
મેટ ફોલર (કોવિડ-19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો ન્યાય માટે)
જેન મોરિસન દૂરસ્થ હાજરી (સ્કોટિશ કોવિડ શોકગ્રસ્ત)
અન્ના-લુઇસ માર્શ-રીસ (જસ્ટિસ સિમરુ માટે કોવિડ-19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો)
બ્રેન્ડા ડોહર્ટી (ઉત્તરી આયર્લેન્ડ કોવિડ -19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો ન્યાય માટે)
બંધ નિવેદનો
મુખ્ય સહભાગીઓ
બિન-બેઠક દિવસ બિન-બેઠક દિવસ
બપોર પ્રો. ફિલિપ બેનફિલ્ડ (બ્રિટિશ મેડિકલ એસોસિએશનની યુકે કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ)
ડૉ. જેનિફર ડિક્સન (હેલ્થ ફાઉન્ડેશનના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
માઈકલ એડમસન (બ્રિટિશ રેડ ક્રોસના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
બંધ નિવેદનો
મુખ્ય સહભાગીઓ
બંધ નિવેદનો
મુખ્ય સહભાગીઓ
બિન-બેઠક દિવસ બિન-બેઠક દિવસ