Bawat Story Matters Partner Toolkit

Ang toolkit na ito ay naglalaman ng lahat ng impormasyon at malikhaing asset na kailangan mo para hikayatin ang pakikilahok sa Bawat Kwento na Mahalaga sa mga kinakatawan mo.


Panimula sa Bawat Kwento na Mahalaga at ang UK Covid-19 Inquiry

Ang UK Covid-19 Inquiry ay ang independiyenteng pampublikong pagtatanong na itinakda upang suriin ang tugon at epekto ng UK sa pandemya ng Covid-19, at matuto ng mga aral para sa hinaharap. Upang lubos na maunawaan ang epekto ng pandemya sa populasyon ng UK, iniimbitahan ng Inquiry ang publiko na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pandemya sa pamamagitan ng paglulunsad Bawat Kwento ay Mahalaga – isang pagkakataon para sa lahat na nagnanais, na mag-ambag sa UK Covid-19 Inquiry.

Ipapaalam ng Bawat Story Matters ang gawain ng Inquiry sa pamamagitan ng pangangalap ng mga karanasan sa pandemya na maaaring pagsama-samahin at katawanin ang buong UK, kabilang ang mga bihirang marinig. Ang output ng Every Story Matters ay magiging isang natatanging, komprehensibong account ng mga karanasan ng populasyon ng UK sa pandemya, na isusumite sa legal na proseso ng Inquiry bilang ebidensya.

Nilalayon ng Bawat Story Matters na magbigay ng mga inklusibong pamamaraan para pag-usapan ng mga tao ang kanilang karanasan sa pandemya, upang ang sinumang gustong magbahagi ng kanilang kuwento ay nararamdaman, pinahahalagahan, at maaaring mag-ambag sa Pagtatanong.

Alamin ang higit pa tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga.

Paano makakalahok ang iyong mga miyembro sa Every Story Matters

Ang mga sumusunod na paraan ng pakikinig ay magagamit para sa mga taong kinakatawan mo upang lumahok sa Bawat Kwento na Mahalaga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang karanasan sa pandemyang Covid-19. Nais naming matiyak na ang bawat isa ay may pagkakataong makilahok. Kami ay patuloy na bumuo ng higit pang mga paraan ng pakikinig at magbibigay ng mga update sa pamamagitan ng aming newsletter kung kailan magiging available ang mga ito.

Ang pangunahing paraan ng pakikinig ay ang online na form sa Ingles at Welsh.

Mga opsyon na naa-access:

Ang mga sumusunod na opsyon na naa-access ay direktang makukuha mula sa Inquiry. Maaaring mag-email ang mga indibidwal contact@covid19.public-inquiry.uk o sumulat sa FREEPOST, UK Covid-19 Public Inquiry:

 • Madaling Basahin – Bawat Story Matters ay available sa Easy Read na format:

'Tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga' sa Madaling Basahin

Bawat Kwento ay Mahalaga - Madaling Basahin ang form para sa post

Bawat Kwento ay Mahalaga - Madaling Basahin ang form para sa email

 • anyo ng papel at Braille ay magagamit kapag hiniling, mangyaring mag-email sa amin sa contact@covid19.public-inquiry.uk para sa karagdagang impormasyon.
 • British Sign Language – Higit pang impormasyon sa Bawat Story Matters sa BSL ay matatagpuan dito. Kasalukuyang sinusuri ng Inquiry ang pagtanggap ng mga pagsusumite sa Every Story Matters sa BSL at magkakaroon ng higit pang impormasyon sa lalong madaling panahon.
 • Iba pang mga wika – Ang form ay makukuha sa Welsh, Polish, Punjabi, Urdu, Arabic, Bengali, Gujarati, Chinese, Kurdish, Somali, at Tagalog.
 • Linya ng Telepono at Wika – magagamit sa huli ng Tag-init.
 • Mga kaganapan sa pakikinig sa komunidad – dahil magaganap sa buong bansa sa huling bahagi ng taong ito.

Kapaki-pakinabang na malaman:

Wala pang 18s

Sa kasalukuyan, dapat na ikaw ay nasa edad 18 o higit pa upang ibahagi ang iyong karanasan sa pamamagitan ng Every Story Matters. Alam ng Inquiry ang kahalagahan ng pag-unawa sa karanasan ng mga kabataan sa panahon ng pandemya. Ang Inquiry ay kasalukuyang nagdidisenyo ng isang epektibong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga bata at kabataan at magbibigay ng mga update sa aming website at social media.

Eskosya

Kung nagbabahagi ka ng karanasang nangyari sa Scotland, pakitandaan na ang Scottish COVID-19 Inquiry ay nangangalap din ng mga karanasan ng mga tao. Maaari kang magbahagi sa UK Inquiry, Scottish Inquiry, o pareho.

Suporta sa kasosyo

Kung nakikita mong mangangailangan ang iyong audience ng malaking dami ng pagsusumite ng papel na form o kailangan mo ng karagdagang suporta upang matulungan ang iyong mga audience na lumahok, mangyaring makipag-ugnayan sa Inquiry team sa contact@covid19.public-inquiry.uk.

Mangyaring mag-subscribe sa aming newsletter o bisitahin ang aming social media o Pahina ng balita upang makuha ang pinakabagong mga update.

Nagtatrabaho sa partnership

Nais naming hikayatin ang pinakamaraming tao hangga't maaari na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pandemya.

Ang iyong suporta sa pagtulong sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga komunidad, lalo na sa mga makabuluhang naapektuhan ng pandemya ay talagang mahalaga sa amin, kaya gumawa kami ng hanay ng mga mapagkukunan upang gawin itong mas madali hangga't maaari para sa iyo.

Mangyaring tulungan kaming ipalaganap ang mensahe ng Every Story Matters sa lahat ng dako, sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan sa toolkit na ito sa iyong mga channel. Sama-sama, maaari nating hikayatin ang maraming iba't ibang tao na sumulong at ibahagi ang kanilang mga kuwento. Hindi lamang ito makakatulong na ipaalam ang mga rekomendasyon ng Inquiry, ngunit ang mga kuwentong ito ay magbibigay ng talaan ng pandemyang Covid-19 para sa mga susunod na henerasyon.

Aktibidad ng komunikasyon sa bawat Story Matters

Upang matulungan kaming maabot ang mga pinakanaapektuhan ng pandemya ng Covid-19 at tulungan silang makilahok sa Every Story Matters, ang mga asset ng campaign, pagmemensahe at mga output ng media ay hinati sa tatlong yugto ng naka-target na aktibidad sa komunikasyon.

Magsisimula ang kampanya sa ika-13 ng Hunyo at tatakbo sa buong tag-araw sa mga radio, print, outdoor, social at digital na channel.

Unang Yugto – PRIME

Nakatuon ang pangunahing yugto sa aktibidad ng malawak na naaabot upang humimok ng kamalayan at bumuo ng tiwala sa Every Story Matters, na tinitiyak na nadarama ng pangkalahatang publiko na nagkaroon sila ng pagkakataong mag-ambag sa pagsasanay sa pakikinig. Malamang na hikayatin ang mga may mas mababang hadlang sa pakikilahok na makisali. Kasama sa pangunahing koleksyon ng imahe ang generic na koleksyon ng imahe upang umapela sa isang malawak na hanay ng mga madla.

Ikalawang Yugto – MAKILAHOK

Ang pakikilahok ay nag-uudyok sa pakikilahok sa Bawat Kwento na Mahalaga sa pamamagitan ng pagtiyak na maramdaman ng mga tao na ang kanilang kontribusyon ay pinahahalagahan. Ang personal na pagmemensahe at koleksyon ng imahe na idinisenyo upang matugunan ang iba't ibang madla at tugunan ang mga partikular na hadlang sa madla sa pakikipag-ugnayan, hal. mga hadlang sa kaugnayan at kawalan ng karapatan.

Ikatlong Yugto – PROMPT

Nag-uudyok sa mga audience na may mababang pakikipag-ugnayan sa Every Story Matters at nag-uudyok sa pagkumpleto ng online na form.

Bawat Story Matters mga asset ng partner

Ang mga creative na asset ay partikular na binuo para sa bawat isa sa tatlong yugtong ito at available sa iyo upang makatulong sa paghimok ng kamalayan sa Bawat Kwento na Mahalaga at makipag-ugnayan sa iyong audience sa pamamagitan ng sarili mong mga channel hal. mga newsletter, social media, print.

 • Ang mga asset ay magagamit upang i-download bilang bahagi ng toolkit na ito.
 • Ang mga asset ng Easy Read ay magiging available sa takdang panahon.

Handa nang gamitin ang mga asset

Nagbigay kami ng hanay ng mga asset na handa nang gamitin para sa madaling pagpapatupad sa pamamagitan ng social media at print.

Mga asset na maaari mong iakma at i-edit

Kung gusto mong iakma ang mga asset para mas mahusay na makipag-ugnayan sa iyong mga audience, available ang mga nae-edit na asset bilang mga bukas na gumaganang file na may iminumungkahing kopya at mga alituntunin para sa paggamit.

Pakitandaan na tanging ang mga asset at kopya ng larawan lamang ang maaaring i-edit, hindi maaaring i-edit ang koleksyon ng imahe ng collage at disenyo ng template.

Mga malikhaing asset at kung paano gamitin ang mga ito

Mga malikhaing asset

Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

I-download ang buong asset library sa English (3.67GB)

I-download ang buong asset library sa English at Welsh (2.7GB)

Bilang kahalili, pumili ng mga partikular na asset na available sa ibaba upang i-download nang hiwalay.

 • Mag-print ng collateral
  • Handa nang gamitin
   • 6 x A4 / A5 hero collage na imahe (1 x prime, 4 x lumahok, 1 x prompt)
  • Nae-edit
   • 1 x A4 / A5 iisang template ng larawan at iminungkahing kopya ng headline
 • Mga asset ng social media para magamit sa Instagram, Facebook, LinkedIn at X
  • Handa nang gamitin
   • 6 x 1:1 collage Mga post sa social media (1 x prime, 4 x lumahok, 1 x prompt)
   • 6 x 9:16 collage Social media Facebook / Instagram story lang (1 x prime, 4 x lumahok, 1 x prompt)
  • Nae-edit
   • 1 x 1:1 iisang Larawan Template ng post sa social media at iminungkahing kopya ng headline
   • 1 x 9:16 solong Larawan Social media Facebook / Instagram story template at iminungkahing kopya ng headline
 • Header ng newsletter – Nae-edit
 • Ang logo ng Bawat Story Matters
 • Library ng larawan (538.7MB)
 • Iminungkahing key messaging para sa paggamit o adaptasyon

Mag-print ng collateral – handa nang gamitin

Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

Ang mga asset na handa nang gamitin ay hindi maaaring iakma.


Prime

I-print na handa nang gamitin ang Prime
1 x A4 na poster
1 x A5 na flyer

Kung hindi ka nakakakita ng mga larawan ng iyong kinakatawan dito, nagbigay kami ng maraming nae-edit na mapagkukunan sa ibang pagkakataon sa toolkit para maiangkop mo upang makipag-ugnayan sa iyong mga madla sa pamamagitan ng sarili mong boses at mga channel.

Mag-download ng mga Prime file sa English (2.6MB)

Mag-download ng mga Prime file sa English at Welsh (3.4MB)


Makilahok

I-print na handa nang gamitin ang Participate Youth I-print na handa nang gamitin ang Makilahok na Mas Matanda I-print na handa nang gamitin ang Participate New Parents I-print na handa nang gamitin ang Participate Healthcare
I-print na handa nang gamitin ang Participate Youth I-print na handa nang gamitin ang Makilahok na Mas Matanda
I-print na handa nang gamitin ang Participate New Parents I-print na handa nang gamitin ang Participate Healthcare

4 x A4 na poster
4 x A5 na flyer

Kung hindi ka nakakakita ng mga larawan ng iyong kinakatawan dito, nagbigay kami ng maraming nae-edit na mapagkukunan sa ibang pagkakataon sa toolkit para maiangkop mo upang makipag-ugnayan sa iyong mga madla sa pamamagitan ng sarili mong boses at mga channel.

Mag-download ng mga Participate files sa English (8.8MB)

Mag-download ng mga Participate files sa English at Welsh (9.7MB)


Prompt

I-print na handa nang gamitin ang Prompt
1 x A4 na poster
1 x A5 na flyer

Kung hindi ka nakakakita ng mga larawan ng iyong kinakatawan dito, nagbigay kami ng maraming nae-edit na mapagkukunan sa ibang pagkakataon sa toolkit para maiangkop mo upang makipag-ugnayan sa iyong mga madla sa pamamagitan ng sarili mong boses at mga channel.

Mag-download ng mga Prompt na file sa English (2.6MB)

Mag-download ng mga Prompt na file sa English at Welsh (2.4MB)


Mag-print ng collateral – nae-edit

Mae-edit ang pag-print
Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

 • 1 x A4 / A5 iisang template ng larawan
 • Mga alternatibong headline at call to action sa ibaba
 • Library ng larawan (538.7MB) – naiintindihan namin na ang mga taong kinakatawan mo ay maaaring hindi kasama sa loob ng aming bangko ng imahe, at tinatanggap ka namin na gumamit ng pag-aari na larawan na nagsasalita sa iyong komunidad.

Pakitandaan na ang larawan at kopya lang ang maaaring i-edit sa loob ng asset na ito. Hindi maaaring baguhin ang disenyo ng template.

I-download ang Nae-edit na collateral sa pag-print sa English (1.88GB)

I-download ang nae-edit na collateral sa pag-print sa English at Welsh (1.97GB)

Lahat ng na-edit na asset ay dapat ibahagi sa design@covid19.public-inquiry.uk para sa pag-apruba ng hindi bababa sa 1 linggo bago ang publikasyon.


Alternatibong pagmemensahe sa headline at mga call to action

Ang mga sumusunod na pagmemensahe at mga call to action ay binuo at malawakang nasubok sa mga focus group upang maunawaan ang iba't ibang pang-unawa, tugon at damdamin ng mga madla tungkol sa pagmemensahe.

Prime

Paunang pagmemensahe para makipag-ugnayan sa iyong audience at humimok ng kamalayan:

 • Bawat kwento ay mahalaga.
 • Ang iyong kwento ay mahalaga.
 • Mahalaga ang ating kwento.
 • Ang pandemya. Tulungan ang Pagtatanong na makita ang buong larawan.

Makilahok

Motivational, personal na pagmemensahe upang humimok ng pakikilahok.

 • Kailangang marinig ng Inquiry ang aming kwento.
 • Ang aming karanasan ay nararapat na marinig.
 • Naapektuhan ng Covid ang ating komunidad. Ang aming kwento ay maaaring makaapekto sa Pagtatanong.
 • Ibabahagi ko ang aking pinagdaanan para sa aking komunidad.
 • Masyadong masakit pag-usapan. Masyadong mahalaga na hindi.
 • Ibabahagi ko ang aking karanasan. Dahil ang ilang mga alaala ay hindi dapat kalimutan.
 • Ang iyong kwento ay mahalaga. Higit pa sa maaari mong isipin.

Prompt

Pagpapatibay ng pagmemensahe na naghihikayat sa pakikilahok at pagkaapurahan sa isang sensitibong paraan.

 • May oras pa para ibahagi ang iyong kwento.

Mga tawag sa pagkilos

 • Ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya upang ipaalam ang UK Covid-19 Inquiry sa everystorymatters.co.uk.
 • Search: Bawat Kwento ay Mahalaga.

Mga humahawak sa social media

Upang makatulong na subaybayan ang tagumpay ng Every Story Matters at humimok ng karagdagang kaalaman at pag-abot, mangyaring i-tag ang The UK Covid-19 Inquiry at gamitin ang hashtag na Every Story Matters sa lahat ng komunikasyon sa social media.

Pangunahing Hashtag: #EveryStoryMatters

X: @covidinquiryuk

LinkedIn: @uk-covid-19-inquiry

Instagram: @ukcovid19inquiry

Mga asset ng social media – Handa nang gamitin

Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

Mga post sa Instagram, Facebook, LinkedIn at X Social media

1 x Prime – 1:1 Handa nang gamitin ang collage na post sa social media

4 x Makilahok – 1:1 Handa nang gumamit ng collage na mga post sa social media (4 x madla)

1 x Prompt – 1:1 Handa nang gamitin ang collage na post sa social media

Ang mga post sa Facebook, X at LinkedIn ay maaaring direktang i-link sa online na form: everystorymatters.co.uk

Hindi ma-link ang mga post sa feed ng Instagram at iminumungkahi naming ilagay ang link sa bio ng iyong profile sa Instagram.

Gabay sa pagdaragdag ng link sa iyong profile bio (Nakabukas sa bagong tab)

Instagram / Facebook Mga kwento sa social media

1 x Prime – 9:16 Handa nang gamitin ang collage na kwento sa social media

4 x Makilahok – 9:16 Handa nang gumamit ng collage na mga kwento sa social media (4 x madla)

1 x Prompt – 9:16 Handa nang gamitin ang collage na kwento sa social media

Ang mga kwento sa Instagram at Facebook ay maaaring direktang maiugnay sa online na form: everystorymatters.co.uk

Patnubay sa kung paano maglagay ng sticker ng link sa iyong kwento (Magbubukas sa bagong tab)

Ang mga asset na handa nang gamitin ay hindi maaaring iakma.


Mga asset ng social media – Handa nang gamitin – 1:1

Prime

Prompt

Ang social media 1:1 ay handa nang gamitin ang Prime Ang social media 1:1 ay handa nang gamitin ang Prompt

Makilahok

Ang social media 1:1 ay handang gamitin ang Participate Youth Handa nang gamitin ang Social media 1:1 na Lumahok sa Mas Matanda Ang social media 1:1 ay handang gamitin ang Participate New Parents Ang social media 1:1 ay handang gamitin ang Participate Healthcare
Ang social media 1:1 ay handang gamitin ang Participate Youth Handa nang gamitin ang Social media 1:1 na Lumahok sa Mas Matanda
Ang social media 1:1 ay handang gamitin ang Participate New Parents Ang social media 1:1 ay handang gamitin ang Participate Healthcare

I-download ang Handa nang gamitin ang 1:1 social media asset sa English (3.1MB)

I-download ang Handa nang gumamit ng 1:1 social media asset sa English at Welsh (3MB)


Mga asset ng social media – Handa nang gamitin – 9:16

Prime

Prompt

Ang social media 9:16 ay handa nang gamitin ang Prime Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Prompt

Makilahok

Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Participate Healthcare Handa nang gamitin ang Social media 9:16 Makilahok sa Mas Matanda Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Participate Youth Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Participate New Parents
Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Participate Healthcare Handa nang gamitin ang Social media 9:16 Makilahok sa Mas Matanda
Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Participate Youth Ang social media 9:16 ay handang gamitin ang Participate New Parents

I-download ang Handa nang gamitin ang 9:16 na mga asset ng social media sa English (4.1MB)

I-download ang Handa nang gumamit ng 9:16 social media asset sa English at Welsh (4.4MB)


Mga asset ng social media – nae-edit

Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

1 x 1:1 Nae-edit ang isang template ng post sa social media na larawan

1 x 9:16 Nae-edit na template ng kwento ng social media na iisang larawan

Mga alternatibong headline para sa paggamit

Iminungkahi ng social media ang post copy

Library ng larawan (538.7MB)

Nauunawaan namin na ang mga taong kinakatawan mo ay maaaring hindi kasama sa loob ng aming bangko ng imahe, at tinatanggap ka namin na gumamit ng pag-aari na larawan na nagsasalita sa iyong komunidad. Pakitandaan na ang larawan at kopya lang ang maaaring i-edit sa loob ng asset na ito. Hindi maaaring baguhin ang disenyo ng template.

Nae-edit ang social media 1:11 Nae-edit ang social media 9:16

Mag-download ng mga nae-edit na asset ng social media sa English (1.17GB)

I-download ang mga nae-edit na asset ng social media sa English at Welsh (116.9MB)

Lahat ng na-edit na asset ay dapat ibahagi sa design@covid19.public-inquiry.uk para sa pag-apruba ng hindi bababa sa 1 linggo bago ang publikasyon.


Iminungkahi ng social media ang post copy

Ang nasa ibaba ay ginawa bilang iminungkahing kopya lamang. Ang kopyang ito ay maaaring gamitin at iakma kung kinakailangan upang makipag-usap sa iyong madla sa pamamagitan ng sarili mong boses at mga channel.

Halimbawa ng Facebook post copy

Lahat tayo ay naapektuhan ng pandemya sa iba't ibang paraan. Ang Bawat Story Matters ay isang pagkakataon na ibahagi ang iyong mga saloobin, damdamin at karanasan ng pandemya. Bawat karanasang ibinahagi ay makakasama sa independyente at walang kinikilingan na mga pagsisiyasat na pinapatakbo ng UK Covid-19 Inquiry. Ang iyong mga kwento ay makakatulong sa Inquiry na mas maunawaan ang epekto ng Covid-19 at mahubog ang mga rekomendasyon sa hinaharap para sa mga susunod na henerasyon. Ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya upang ipaalam ang UK Covid-19 Inquiry sa everystorymatters.co.uk #everystorymatters

Halimbawa ng Instagram post copy

Naapektuhan ng Covid ang ating komunidad. Ang aming kwento ay maaaring makaapekto sa Pagtatanong. Ang Every Story Matters ay ang iyong pagkakataon na ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya sa UK Covid-19 Inquiry. Ang iyong kwento ay makakatulong sa UK Covid-19 Inquiry na mas maunawaan kung paano naapektuhan ang UK ng pandemya. Gagamitin ang bawat kwentong ibinahagi upang hubugin ang mga pagsisiyasat ng Inquiry. Ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya upang ipaalam ang UK Covid-19 Inquiry sa everystorymatters.co.uk #everystorymatters

Halimbawa ng LinkedIn na kopya ng post

Ang Bawat Kuwento ay ang iyong pagkakataon na ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya. Ang bawat natatanging account ay ipunin, susuriin at gagawing mga may temang ulat na ipapatupad sa UK Covid-19 Inquiry bilang ebidensya. Gamit ang iyong kuwento, ang Inquiry ay maaaring bumuo ng isang buong larawan kung paano naapektuhan ang UK at bumuo ng mga rekomendasyon para sa hinaharap. Kaya, kahit mahirap sabihin, hindi ito maaaring maging mas mahalaga. Ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya upang ipaalam ang UK Covid-19 Inquiry sa everystorymatters.co.uk #everystorymatters

X halimbawa ng post copy

Ang Bawat Kuwento ay ang iyong pagkakataon na ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya. Bawat kwentong ibinahagi ay makakasama sa mga independiyenteng pagsisiyasat na pinapatakbo ng UK Covid-19 Inquiry. Ibahagi ang iyong karanasan upang ipaalam ang UK Covid-19 Inquiry sa everystorymatters.co.uk #everystorymatters


Alternatibong pagmemensahe sa headline at mga call to action

Ang mga sumusunod na pagmemensahe at mga call to action ay binuo at malawakang nasubok sa mga focus group upang maunawaan ang iba't ibang madla sa pag-unawa, tugon at damdamin sa pagmemensahe.

Prime

Paunang pagmemensahe para makipag-ugnayan sa iyong audience at humimok ng kamalayan:

 • Bawat kwento ay mahalaga.
 • Ang iyong kwento ay mahalaga.
 • Mahalaga ang ating kwento.
 • Ang Pandemic. Tulungan ang Pagtatanong na makita ang buong larawan.

Makilahok

Motivational, personal na pagmemensahe upang humimok ng pakikilahok.

 • Kailangang marinig ng Inquiry ang aming kwento.
 • Ang aming karanasan ay nararapat na marinig.
 • Naapektuhan ng Covid ang ating komunidad. Ang aming kwento ay maaaring makaapekto sa Pagtatanong.
 • Ibabahagi ko ang aking pinagdaanan para sa aking komunidad.
 • Masyadong masakit pag-usapan. Masyadong mahalaga na hindi.
 • Ibabahagi ko ang aking karanasan. Dahil ang ilang mga alaala ay hindi dapat kalimutan.
 • Ang iyong kwento ay mahalaga. Higit pa sa maaari mong isipin.

Prompt

Pagpapatibay ng pagmemensahe na naghihikayat ng pakikilahok at pagkaapurahan.

 • May oras pa para ibahagi ang iyong kwento.

Mga tawag sa pagkilos

 • Ibahagi ang iyong karanasan sa pandemya upang ipaalam ang UK Covid-19 Inquiry sa everystorymatters.co.uk.
 • Search: Bawat Kwento ay Mahalaga.

Header ng newsletter – nae-edit

Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

1 x static na desktop newsletter header

Newsletter/Blog longform na iminungkahing kopya

Pakitandaan na ang kopya lang ang maaaring i-edit sa loob ng asset na ito.

Header ng newsletter

I-download ang header ng Newsletter (79.3MB)

Lahat ng na-edit na asset ay dapat ibahagi sa design@covid19.public-inquiry.uk para sa pag-apruba ng hindi bababa sa 1 linggo bago ang publikasyon.


Newsletter/blog longform na iminungkahing kopya

Ang nasa ibaba ay ginawa bilang iminungkahing kopya lamang. Ang kopyang ito ay maaaring gamitin at iakma kung kinakailangan upang makipag-usap sa iyong madla sa pamamagitan ng sarili mong boses at mga channel.

Ang Pandemic. Ang aming mga karanasan ay nararapat na marinig.
Tumulong na hubugin ang independent UK Covid-19 Inquiry sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kwento.

Naapektuhan ng Covid ang ating komunidad. Iyon ang dahilan kung bakit nakipagsosyo kami sa independyente at walang kinikilingan na UK Covid-19 Inquiry upang matulungan ang aming mga mambabasa na ibahagi ang kanilang mga natatanging karanasan sa pandemya at matiyak na makikita ng Inquiry ang buong larawan.

Naapektuhan ng pandemya ang bawat tao sa UK at nagkaroon ng malaking epekto sa mga komunidad na tulad natin. Ito ang iyong pagkakataon na ibahagi ang epekto nito sa iyo. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong upang ipaalam ang mga pagsisiyasat ng Inquiry at bigyan ka ng pagkakataong ibahagi kung ano ang sa tingin mo ay maaaring matutunan, kung ano ang maaaring nagawa nang mas mahusay, o naiiba, o kung may nagawa nang maayos.

Ano ang UK Covid-19 Inquiry?

Ang UK Covid-19 Inquiry ay ang pampublikong pagtatanong na itinakda upang suriin ang tugon at epekto ng UK sa pandemya. Ang Inquiry ay independyente sa gobyerno at ganap na walang kinikilingan.

Iniimbitahan nito ang publiko sa UK na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pandemya, na naglulunsad ng 'Every Story Matters' bilang isang pagkakataon para sa lahat na nagnanais, na makapag-ambag ng kanilang kuwento sa Inquiry.

Bakit ko dapat ibahagi ang aking karanasan sa Pagtatanong?

Gusto ng Inquiry na makarinig mula sa pinakamaraming tao hangga't maaari, mula sa iba't ibang komunidad sa buong UK, at lalo na sa mga pinakamahalagang naapektuhan, tulad ng sa amin.

Alam namin na ang ilang mga karanasan ay masakit pag-usapan, at kung minsan ay mahirap isipin muli, ngunit ang Pagtatanong ay kailangang marinig mula sa aming komunidad. Ang iyong natatangi at indibidwal na karanasan ay mahalaga, higit pa kaysa sa iniisip mo, dahil makakatulong ito sa Inquiry na maunawaan ang epekto ng Covid-19 pandemic sa mga komunidad na tulad natin.

Paano ko maibabahagi ang aking karanasan?

Sa pamamagitan ng paghahanap sa 'Every Story Matters' (o gamit ang link sa ibaba) dadalhin ka sa isang maikling online na form na magbibigay-daan sa iyong isumite ang iyong karanasan sa pandemya.

Ang mga kwento ay ipunin, susuriin at gagawing mga may temang ulat, na isusumite sa bawat nauugnay na imbestigasyon bilang ebidensya. Ang mga ulat ay magiging anonymised.

Suporta

Available ang tulong kung kailangan mo ito. Ang pagbabahagi ng iyong karanasan ay maaaring mag-trigger ng ilang mahirap na damdamin at emosyon. Kung kailangan mo ng tulong mangyaring tingnan ang isang listahan ng mga serbisyo ng suporta: everystorymatters.co.uk.


Pagsukat ng tagumpay

Napakahalaga na maunawaan natin kung narinig ng mga taong naapektuhan ng pandemya ang tungkol sa pagkakataong ibahagi ang kanilang mga kuwento. Upang matulungan kaming maunawaan ang pakikilahok at pananaw ng iyong audience sa Bawat Kwento na Mahalaga, talagang magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na magbahagi ng anumang data, pakikipag-ugnayan o damdamin mula sa aktibidad ng iyong channel kung posible. Makakatulong ito sa amin na makita ang mas buong larawan at panatilihing sumusulong ang kampanya. Upang suportahan ka, nagbigay kami ng gabay sa mga pangunahing sukatan na tutulong sa iyong maunawaan ang pagganap ng iyong aktibidad sa toolkit ng Every Story Matters.

Mga halimbawa ng data, pakikipag-ugnayan o damdamin:

 • Abutin ang iyong mga channel hal. Newsletter, social media, webpage.
 • Feedback at insight ng audience
 • Sentimento ng madla sa Bawat Kwento ay Mahalaga
 • Trapiko (click through rate) hanggang sa Inquiry online form
 • Mga aktibidad sa lipunan – mga komento, paggusto, pagbabahagi

Ang aming pangunahing layunin ay hikayatin ang madla na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pandemya sa pamamagitan ng Bawat Story Matters online form at iba pang magagamit na mga format na ibinigay. Ang anumang mga komento o karanasan na ibinahagi sa pamamagitan ng social media ay hindi maaaring makuha at samakatuwid ay hindi makakasama sa pag-uulat ng Inquiry. Para sa kadahilanang iyon, kung saan posible, lilimitahan namin ang mga komento sa lahat ng aming advertising.

Mangyaring ibahagi ang anumang feedback sa: contact@covid19.public-inquiry.uk.


Organikong panlipunang sukatan

Sinusukat ng mga organikong sukatan sa lipunan ang pagganap ng hindi bayad na nilalaman at aktibidad, na tumutulong sa pagtatasa ng pakikipag-ugnayan ng madla, kalidad ng nilalaman, at pangkalahatang pagiging epektibo ng diskarte nang walang mga bayad na ad.

Visibility

Sukatan Kahulugan
Mga impression Bilang ng beses na ipinapakita ang nilalaman, anuman ang mga pag-click o pakikipag-ugnayan
abutin Mga natatanging user na nakakakita ng partikular na bahagi ng content

Pakikipag-ugnayan

Sukatan Kahulugan
Pakikipag-ugnayan Kabuuang mga pakikipag-ugnayan sa isang post, kabilang ang mga pag-like, komento, pagbabahagi, at pag-click
Rate ng Pakikipag-ugnayan Pakikipag-ugnayan na hinati sa kabuuang mga tagasunod, na sinusukat ang pagiging epektibo ng nilalaman
Mga pagbabahagi Bilang ng beses na ibinahagi ng mga user ang nilalaman sa kanilang network
Mga gusto Bilang ng mga user na nagpapakita ng pagpapahalaga sa isang post sa pamamagitan ng pag-click sa like button
Mga komento Bilang ng mga tugon na isinulat ng user sa isang post, kadalasang nagsasaad ng mas mataas na pakikipag-ugnayan
Mga pagbanggit Mga pagkakataon kung saan na-tag o nire-reference ng mga user ang iyong account sa kanilang mga post
Pagganap ng Hashtag Ang pagiging epektibo at abot ng mga hashtag na may brand o partikular sa campaign

Tagasunod

Sukatan Kahulugan
Paglago ng Tagasunod Pagtaas sa kabuuang mga tagasubaybay ng isang account sa paglipas ng panahon

Video

Sukatan Kahulugan
Mga Panonood ng Video Bilang ng beses na napanood ang isang video
Tagal ng Panonood ng Video Average na tagal ng oras na ginugugol ng mga user sa panonood ng video

Mga kwento

Sukatan Kahulugan
Mga Pagtingin sa Kwento Bilang ng beses na tinitingnan ng isang user ang isang kuwento sa Instagram o Snapchat
Rate ng Pagkumpleto ng Kuwento Porsiyento ng mga user na tumitingin sa lahat ng segment ng isang kuwento

I-save at Profile

Sukatan Kahulugan
Nakakatipid Bilang ng mga user na nag-iimbak ng nilalaman para sa pagtingin o sanggunian sa ibang pagkakataon
Mga Pagbisita sa Profile Bilang ng mga user na nag-navigate sa page ng profile ng isang account

Referral

Sukatan Kahulugan
Trapiko ng Referral Dami ng trapiko sa website na nabuo mula sa mga platform ng social media

Nilalaman

Sukatan Kahulugan
Nangungunang Nilalaman Mga post o content na may pinakamataas na performance sa mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan at pag-abot

Mga sukatan ng newsletter

Sa newsletter at mga alternatibong sukatan sa pag-publish ng nilalaman, sasakupin namin ang pagsukat sa pagganap ng iyong email newsletter, at mga pagkakataon sa labas ng email upang ma-publish at masukat ang nilalaman nang epektibo.

Paghahatid

Sukatan Kahulugan
Rate ng Paghahatid Porsiyento ng mga ipinadalang email na matagumpay na nakarating sa mga inbox ng mga tatanggap
Bounce Rate Porsiyento ng mga ipinadalang email na nabigong maabot ang mga tatanggap dahil sa mga di-wastong address o iba pang isyu

Pakikipag-ugnayan

Sukatan Kahulugan
Buksan ang Rate Porsiyento ng mga tatanggap na nagbubukas ng email newsletter
Click-Through Rate (CTR) Porsiyento ng mga tatanggap na nag-click sa isang link sa loob ng email
Click-to-Open Rate (CTOR) Porsiyento ng mga binuksang email kung saan na-click ang isang link, na sumusukat sa pakikipag-ugnayan sa nilalaman
Forward Rate (CTR) Porsiyento ng mga tatanggap na nagbabahagi ng email newsletter sa iba

Mga subscriber

Sukatan Kahulugan
Rate ng Pag-unsubscribe Porsiyento ng mga tatanggap na nag-opt out sa mailing list pagkatapos makatanggap ng email
Rate ng Reklamo sa Spam Porsiyento ng mga tatanggap na nagmamarka sa email bilang spam
Ilista ang Rate ng Paglago Pagtaas ng porsyento sa bilang ng mga subscriber sa paglipas ng panahon

Mga conversion

Sukatan Kahulugan
Mga conversion Kabuuang bilang ng mga pagkumpleto ng isang gustong aksyon (hal., pagbili, pag-sign-up) pagkatapos mag-click sa isang link sa email
Rate ng conversion Porsiyento ng mga tatanggap na nakakumpleto ng gustong aksyon
Ilista ang Rate ng Paglago Pagtaas ng porsyento sa bilang ng mga subscriber sa paglipas ng panahon

Mga sukatan ng may bayad na social media

Ang mga kasosyo ay hindi inaasahang tatakbo nang may bayad
advertising para sa Bawat Kwento Mahalaga. Gayunpaman, Kung mayroon kang magagamit na mga kredito, o interesado sa binayarang social, nagbigay kami ng mga sukatan ng binabayarang social media.

Visibility

Sukatan Kahulugan
Mga Ad Impression Bilang ng beses na ipinapakita ang isang bayad na ad sa mga user
Abot ng Ad Bilang ng mga natatanging user (mga indibidwal) na nakakakita ng bayad na ad
Dalas ng Ad Average na dami ng beses na nakikita ng user ang parehong ad

Pakikipag-ugnayan

Sukatan Kahulugan
Mga Pag-click sa Ad Kabuuang bilang ng mga pag-click sa isang bayad na ad
Click-Through Rate (CTR) Porsiyento ng mga user na nag-click sa isang bayad na ad pagkatapos itong makita
Pakikipag-ugnayan sa Ad Mga pakikipag-ugnayan sa isang bayad na post, kabilang ang mga pag-like, komento, pagbabahagi, at pag-click
Rate ng Pakikipag-ugnayan sa Ad Pakikipag-ugnayan sa ad na hinati sa kabuuang mga ad impression, na sumusukat sa pagiging epektibo ng nilalaman ng ad
Mga conversion Mga gustong aksyong ginawa ng mga user bilang resulta ng pag-click sa isang bayad na ad (hal., mga benta, pag-sign up)

Video

Sukatan Kahulugan
Mga Panonood ng Video Bilang ng beses na napanood ang isang na-promote o naka-sponsor na video. Ang kahulugan ng isang view ay maaaring mag-iba sa pagitan ng mga platform, hal. Facebook ay nagbibilang ng isang panonood ng video pagkatapos ng 3 segundo samantalang ang YouTube ay 30 segundo
75% Mga Panonood ng Video Ang porsyento ng kabuuang Panonood ng Video na umabot ng hindi bababa sa 75% ng tagal ng video, hal. 3 min, 45 segundo ng 5 minutong video. Ito ay isang mas makabuluhang pakikipag-ugnayan sa nilalamang video kaysa sa isang simpleng Panonood ng Video
Rate ng View Ang porsyento ng mga user na nanonood ng isang bayad na video ad (binibilang bilang Mga Panonood ng Video) kumpara sa kabuuang bilang ng mga impression na naihatid

Gastos

Sukatan Kahulugan
Cost Per Click (CPC) Average na halagang ginastos para sa bawat pag-click sa isang bayad na ad
Cost Per Mille (CPM) Average na halagang ginastos para sa bawat 1,000 ad impression
Cost Per Engagement (CPE) Average na halagang ginastos para sa bawat pakikipag-ugnayan ng user sa isang bayad na ad
Cost Per Conversion Average na halagang ginastos para sa bawat conversion na nagreresulta mula sa isang bayad na ad

Kampanya

Sukatan Kahulugan
Pagganap ng Ad Paghahambing ng iba't ibang mga creative o format ng ad upang matukoy kung alin ang mas mahusay na gumaganap.

Karagdagang mapagkukunan at pakikipag-ugnayan

Salamat sa iyong suporta sa Every Story Matters at sa pagtulong sa iba't ibang komunidad, lalo na sa mga pinakanaapektuhan ng pandemya.

Napakahalaga ng iyong mga kontribusyon sa pagbibigay-alam sa mga rekomendasyon ng UK Covid-19 Inquiry at pagbibigay ng talaan ng Covid-19 pandemic para sa mga susunod na henerasyon.

Kung mayroon kang anumang partikular na tanong o nangangailangan ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan contact@covid19.public-inquiry.uk.