Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 9 ng Pampublikong Pagdinig – 26/06/2023

  • Nai-publish: 22 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

  • Emma Reed (Direktor ng Emergency Preparedness at Health Protection sa DHSC)
  • Rosemary Gallagher MBE (Propesyonal na Lead Infection Prevention at Control sa Royal College of Nursing)

2:00 hapon

  • Dame Jenny Harris (Chief Executive ng UKHSA at dating Deputy Chief Medical Officer 2019-2021)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.