Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 12 – 29/06/2023

  • Nai-publish: 22 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Sir Jeremy Farrar pumapasok sa malayo (Dating Direktor ng Wellcome Trust 2013-2023 at kasalukuyang CSA para sa WHO)
  • Nicola Sturgeon (Dating Unang Ministro ng Scotland 2014-2023 at dating Deputy First Minister ng Scotland 2007-2014)

2:00 hapon

  • John Swinney (Dating Deputy First Minister ng Scotland 2014-2023)
  • Catherine Frances (Director General para sa Lokal na Pamahalaan, Katatagan at Komunidad sa DLUHC)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.