Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 11 ng Pampublikong Pagdinig – 28/06/2023

  • Nai-publish: 22 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Gillian Russell (Direktor para sa Mas Ligtas na Komunidad sa Scottish Gov 2015-2020 at kasalukuyang Direktor ng Health Workforce)
  • Caroline Lamb (Chief Executive ng NHS Scotland at Director-General Health and Social Care)

2:00 hapon

  • Jeanne Freeman pumapasok sa malayo (Dating Kalihim ng Gabinete para sa Kalusugan at Palakasan – Scottish Gov 2018-2021)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.