INQ000146563_0001 – Extract ng mga email sa pagitan ni Katharine Hammond (Direktor, Civil Contingencies Secretariat), Imran Shafi at iba pa, na may petsang sa pagitan ng 23/02/2020 at 24/02/2020.

  • Nai-publish: 30 Oktubre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng mga email sa pagitan ni Katharine Hammond (Director, CCS), Imran Shafi at iba pa, patungkol sa Covid sa Italy, na may petsang sa pagitan ng 23/02/2020 at 24/02/2020,.

I-download ang dokumentong ito