ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 10 – 27/06/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਐਮਪੀ (ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 2018-2021)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਡੰਕਨ ਸੇਲਬੀ ਰਿਮੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ 2013-2020 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।