કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
સોમવાર
16 ઑક્ટો 23
પ્રારંભ સમય 10:30 am
સવાર
  • પ્રોફેસર માર્ક વૂલહાઉસ (ચેપી રોગ રોગચાળાના પ્રોફેસર)
  • પ્રોફેસર એન્થોની કોસ્ટેલો (ગ્લોબલ હેલ્થ એન્ડ ઇન્ક્લુઝન હેલ્થ રિસર્ચના પ્રોફેસર)
બપોર
  • પ્રોફેસર એન્ડ્રુ હેવર્ડ (ચેપી રોગ રોગચાળાના પ્રોફેસર)
સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00