દરેક વાર્તા મહત્વની છે

દરેક સ્ટોરી મેટર એ યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીને રોગચાળાના તમારા અનુભવને સમજવામાં મદદ કરવાની તમારી તક છે.


યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી આરોગ્યસંભાળ, દર્દીઓ અને આરોગ્ય સંભાળ કાર્યકરો પર રોગચાળાની અસરની તપાસ કરી રહી છે. આ તપાસની 3જી તપાસનો એક ભાગ છે (મોડ્યુલ 3), જે હેલ્થકેર નિર્ણયો, પ્રાથમિક સંભાળ, NHS બેકલોગ તેમજ લાંબા કોવિડ નિદાન અને સમર્થનને જોશે.  

અમે એવા લોકો પાસેથી સાંભળવા માંગીએ છીએ જેમણે આરોગ્યસંભાળમાં કામ કર્યું હતું અને જેમને રોગચાળા દરમિયાન આરોગ્ય સંભાળની જરૂર હતી. આ અમને તે સમય દરમિયાન શું થયું, તે કેવું હતું અને નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા તેની સંપૂર્ણ ચિત્ર મેળવવામાં મદદ કરશે.

તમારી વાર્તા શેર કરો

તમારી વાત કહેવાની તક ગુમાવશો નહીં. તમારી વાર્તા આરોગ્યસંભાળ પર રોગચાળાની અસર અંગેની અમારી તપાસને આકાર આપી શકે તેની ખાતરી કરવા, કૃપા કરીને 29 જાન્યુઆરી 2024 સુધીમાં તમારો અનુભવ સબમિટ કરો.

દરેક સ્ટોરી મેટર 2026 સુધી લોકો માટે ખુલ્લી રહેશે. 29 જાન્યુઆરી પછી સબમિટ કરવામાં આવેલી કોઈપણ વાર્તા હજુ પણ તપાસમાં બનાવવામાં આવશે, પરંતુ તે હેલ્થકેર પરની ચોક્કસ તપાસનો ભાગ બનશે નહીં.

શેર કરેલી વાર્તાઓ પૂછપરછ માટે પુરાવા તૈયાર કરવામાં, તપાસને આકાર આપવામાં અને રોગચાળાએ આરોગ્ય સંભાળને કેવી રીતે અસર કરી તેનો કાયમી રેકોર્ડ બનાવવામાં મદદ કરશે.

નીચેનો વિડિયો જુઓ જ્યાં ઈંગ્લેન્ડના ઉત્તર પશ્ચિમના ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ માઈકલ, રોગચાળા દરમિયાન વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક સાધનો (PPE) ને એક્સેસ કરવાની આસપાસના કેટલાક મુદ્દાઓ વિશે વાત કરે છે.

મારે મારો અનુભવ શા માટે શેર કરવો જોઈએ?

જ્યારે અમે ભૂતકાળને બદલી શકતા નથી, યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી સાથે તમારો અનુભવ શેર કરીને, તમે રોગચાળા દરમિયાન તમારી સાથે શું થયું તે સમજવામાં અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં અમને મદદ કરી શકો છો. આ મદદ કરશે વિકાસ એવી ભલામણો કે જે આવનારી પેઢીઓને મદદ કરી શકે.

તમે શક્ય હોય તેટલી અથવા ઓછી માહિતી શેર કરી શકો છો. અમે સમજીએ છીએ કે તમારા કેટલાક અનુભવોને ફરીથી જીવવા મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. તમે ફોર્મ શરૂ કરી શકો છો, તમારી પ્રગતિ સાચવી શકો છો અને જ્યારે તમને તૈયાર લાગે ત્યારે તેને પૂર્ણ કરવા માટે પાછા આવી શકો છો.

અનુભવ શેર કરવાથી કેટલીક મુશ્કેલ લાગણીઓ અને લાગણીઓ ઉભી થઈ શકે છે, અને અમારી પાસે એવી સંસ્થાઓ વિશે માહિતી છે જે તમને મદદ કરી શકે છે. આધાર પાનું અમારી વેબસાઇટ પર.

તમારી વાર્તા શેર કરો

પૂછપરછની દરેક તપાસ માટેના અહેવાલના ભાગરૂપે તમારી વાર્તા અમારી કાનૂની ટીમને અજ્ઞાત રૂપે શેર કરવામાં આવશે. આ અહેવાલો તપાસની સુનાવણી માટે પુરાવા તરીકે સબમિટ કરવામાં આવશે.

દરેક સ્ટોરી મેટર સમગ્ર પૂછપરછ દરમિયાન ખુલ્લી રહેશે અને તમે અમારા ન્યૂઝલેટર માટે સાઇન અપ કરીને અથવા અમારી સામાજિક ચેનલોને અનુસરીને અમારી પ્રગતિને અનુસરી શકો છો.

અમે ઈચ્છીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ તેમના રોગચાળાનો અનુભવ શેર કરી શકે. આ ફોર્મનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી ઉંમર 18 કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ. 

પૂછપરછ રોગચાળા દરમિયાન યુવાનોના અનુભવને સમજવાના મહત્વથી વાકેફ છે. પૂછપરછ બેસ્પોક અને લક્ષ્યાંકિત કરશે સંશોધન પ્રોજેક્ટ, તેના તારણો અને ભલામણો જણાવવામાં મદદ કરવા માટે, રોગચાળાથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બાળકો અને યુવાનો પાસેથી સીધું સાંભળવું.

નીચેનો વિડિયો જુઓ જ્યાં કેથરીન, પૂર્વ મિડલેન્ડ્સની NHS સ્વયંસેવક, રોગચાળા દરમિયાન આરોગ્યસંભાળ સેટિંગ્સમાં લીધેલા નિર્ણયો અંગેના તેના વિચારો શેર કરે છે.

 

આધાર

જો તમને તેની જરૂર હોય તો મદદ ઉપલબ્ધ છે

તમારા અનુભવને શેર કરવાથી કેટલીક મુશ્કેલ લાગણીઓ અને લાગણીઓ પેદા થઈ શકે છે, અને અમારી પાસે એવી સંસ્થાઓ વિશે માહિતી છે જે તમને મદદ કરી શકે છે. આધાર પાનું અમારી વેબસાઇટ પર

સરળ વાંચન

દરેક સ્ટોરી મેટર ઇઝી રીડ ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ છે.

એક અલગ ફોર્મેટ માટે પૂછો

જો તમને અન્ય ફોર્મેટમાં આ ફોર્મની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને અમને ઇમેઇલ કરીને અમને જણાવો કે તમને શું જોઈએ છે contact@covid19.public-inquiry.uk. કૃપા કરીને પૂછપરછ સાથે તમારા અનુભવને શેર કરવા માટે આ ઇમેઇલ સરનામાંનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

અથવા તમે અમને અહીં લખી શકો છો:
FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

દરેક વાર્તા બાબતો વિશે

(બ્રિટિશ સાંકેતિક ભાષાના અર્થઘટન સાથે)