Rydym yn eich gwahodd i ddweud wrthym am eich profiadau o'r pandemig Covid-19. Wrth gymryd rhan, rydych yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19, ymateb yr awdurdodau, ac unrhyw wersi y gellir eu dysgu.

Mae rhannwch eich profiad yn ffurflen ar-lein sy'n gofyn i chi ddewis o restr o bynciau ac wedyn dweud wrthym am beth ddigwyddodd. Byddwn hefyd yn gofyn rhai cwestiynau dewisol i chi, er enghraifft, rhanbarth y DU lle digwyddodd eich profiad. Wrth ddweud y pethau hyn wrthym rydych yn ein helpu i adeiladu darlun llawn o sut effeithiodd Covid-19 ar bobl ledled y DU.

Rydym yn gweithio i wella'r gwasanaeth hwn. Ar ôl rhannu'ch profiad gallwch anfon adborth atom fydd yn helpu i ffurfio'r hyn rydym yn ei adeiladu ar gyfer y fersiwn nesaf.

Ar yr adeg hon mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu drosodd i rannu'ch profiad. Bydd eich hatebion yn cael eu hanfon yn ddienw at yr Ymchwiliad.

Rhannwch eich profiad

Mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch

Gall rhannu eich profiad sbarduno rhai teimladau ac emosiynau anodd. Os oes angen cymorth arnoch edrychwch ar restr o wasanaethau cymorth.

Os byddwch chi'n rhannu gwybodaeth bod oedolyn neu blentyn mewn perygl o niwed gall fod angen i ni ddweud wrth yr heddlu ac awdurdodau perrthnasol eraill.

Gofyn am fformat gwahanol

Os oes angen y ffurflen hon arnoch mewn fformat gwahanol, dywedwch wrthym beth sydd ei angen arnoch:

contact@covid19.public-inquiry.uk

Neu gallwch ysgrifennu atom yn:

FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry