Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/ORfafqmVuIk

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
6 Mawrth 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Dr Quentin Sandifer (Cynghorydd Ymgynghorol ar gyfer Pandemig ac Iechyd Rhyngwladol i Iechyd Cyhoeddus Cymru) Parhad
  • Shavanah Taj (Ysgrifennydd Cyffredinol, Cyngres Undebau Llafur Cymru)
Prynhawn
  • Dr Chris Llewelyn (Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
  • Reg Kilpatrick (Cyfarwyddwr Cyffredinol y Grŵp Adfer Covid a Llywodraeth Leol)
Amser gorffen 4:00 yp