Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Gwener
1 Rhagfyr 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore

Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol) parhau

Prynhawn Dim sesiwn
Amser gorffen 2:00 yp