Brechlynnau a therapiwteg (Modiwl 4) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 – 13/09/2023

 • Cyhoeddwyd: 8 Awst 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:30 am

 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
  • Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:
  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 4
  • Casglu tystiolaeth
  • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
  • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori'n Bwysig
  • Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd