Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 9 – 26/06/2023

  • Cyhoeddwyd: 22 Mehefin 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:30 am

  • Emma Reed (Cyfarwyddwr Parodrwydd Argyfwng a Diogelu Iechyd yn DHSC)
  • Rosemary Gallagher MBE (Arweinydd Proffesiynol Atal a Rheoli Heintiau yn y Coleg Nyrsio Brenhinol)

2:00 yp

  • Y Fonesig Jenny Harries (Prif Weithredwr UKHSA a chyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol 2019-2021)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.