Gylch Gorchwyl

Cynhaliodd yr Ymchwiliad ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair wythnos yn y Gwanwyn ynglŷn â’i Gylch Gorchwyl drafft gan roi cyfle i bobl ddweud eu dweud ynglŷn â sut y dylai’r Ymchwiliad fynd ati i wneud ei waith. Yn ystod yr ymgynghoriad, cwrddodd tîm yr Ymchwiliad â thros 150 o deuluoedd a oedd wedi cael profedigaeth ledled y Deyrnas Unedig, yn ogystal â chynrychiolwyr o nifer o sectorau gwahanol megis elusennau, undebau, grwpiau ffydd, addysg a gofal iechyd. Cawsom gyfanswm o dros 20,000 o ymatebion.

Ffurfiodd yr adborth hwn argymhellion Cadeirydd yr Ymchwiliad y Farwnes Hallett i'r Prif Weinidog ar y Cylch Gorchwyl.

Maer' ymchwiliad wedi derbyn ei Gylch Gorchwyl terfynol, sy'n gosod y pynciau ar gyfer archwiliadau'r Ymchwiliad i ymateb y DU i'r pandemig.