Diweddariad: manylion ar sut i ddilyn gwrandawiad rhagarweiniol cyntaf yr Ymchwiliad

15 Medi 2022

Yn dilyn y newyddion trist am farwolaeth Ei Diweddar Fawrhydi, y Frenhines Elizabeth II, mae gwrandawiad rhagarweiniol cyntaf yr Ymchwiliad, a oedd wedi’i drefnu ar gyfer 20 Medi, wedi’i ohirio. Bydd y gwrandawiad rhagarweiniol hwn ar gyfer Modiwl 1, a fydd yn archwilio gwytnwch a pharodrwydd y DU ar gyfer y pandemig coronafeirws yn cael ei gynnal am 10am ddydd Mawrth 4 Hydref. Darllen mwy…

Update from the Inquiry: next steps for Module 1

17 Awst 2022

We have now closed the Core Participant application window for Module 1.  Module 1 will examine the resilience and preparedness of the United Kingdom for a Coronavirus pandemic.  The Chair will carefully review the applications and make determinations in September. Applicants will be notified directly by the Inquiry. We can also confirm that our first Darllen mwy…

Ymchwiliad Covid-19 y DU yn lansio ymchwiliad cyntaf

21 Gorffennaf 2022

Heddiw, lansiodd y Farwnes Heather Hallett Ymchwiliad Covid-19 y DU yn swyddogol ac agor ei hymchwiliad cyntaf i ba mor barod oedd y DU ar gyfer pandemig. Nododd y Farwnes Hallett amserlen uchelgeisiol hefyd, gyda gwrandawiadau rhagarweiniol yn dechrau eleni, a’r tystion cyntaf i’w galw y gwanwyn nesaf.